Ennaltaehkäisy

Kennelyskän ennaltaehkäisyn perusperiaate on taudinaiheuttajille altistumisen minimoiminen ja koirien rokottamisesta huolehtiminen. Jos tautia on tunnetusti liikkeellä, on syytä välttää tilanteita, joissa on suuri määrä koiria koolla. Tällaisia paikkoja ovat esim. koirapuistot, -näyttelyt ja -hoitolat. Lähikontaktia muihin koiriin on tällöin myös hyvä välttää, koska tartunta siirtyy helposti kuonokontaktissa. Rokotukset on hyvä pitää ajan tasalla. Jos oma koira sairastuu, on tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi hyvä pitää se erillään muista koirista mahdollisuuksien mukaan. Tiloissa, joissa on paljon koiria, tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta ja sopivasta ilmankosteudesta. Koirien häkit, kupit ja yleiset käytävät on säännöllisesti puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti. On hyvä muistaa, että useimmat desinfektioaineet toimivat hyvin vain silloin, kun orgaaninen lika (ulosteet, virtsa, jne.) on ensin pesty huolellisesti pois desinfioitavilta pinnoilta. Kädet olisi hyvä pestä jokaisen koiran käsittelyn jälkeen. Kenneleissä ja koirahoitoloissa pitää olla mahdollisuus eristää sairas koira muista koirista. Rokotukset on syytä pitää ajan tasalla ja tarkistaa hoitolaan tulevien koirien rokotustodistukset.